Sandfill Batu Kawan

Client: Jabatan Pengaliran Dan Saliran Pulau Pinang
Main-Contractor: Cipta Wawasan Maju Engineering Sdn Bhd
Application: Sand Filled Mattress (Material: KiaraMat)
Quantity: 5,000m²